Teaching

Dr. Y. B. Dabgar

(Botany )


Principal  


9426041340

dabgar_yb@yahoo.com

Dr. R. J. Pathak

(Physics )


Associate Prof.


9662030181

pathakrj@rediffmail.com

Shri D. S. Khilare

(Physics )


Associate Prof.


9099761615  

rrmsclpcpalanpur@rrmsclpc.org

Dr. G. D. Acharya

(Chemistry)


Associate Prof.


9429720800

drgdacgarya@gmail.com

Shri S. N. Jaiswal

(Statistics )


Associate Prof.


9033133003  

rrmsclpcpalanpur@rrmsclpc.org

Shri P. V. Modh

(Physics )


Associate Prof.


9974712324

paresh.modh@rediffmail.com

Dr. S. I. Gatiyala

(Chemistry )


Associate Prof.


9427648309

susheelagatiyala@gmail.com

Dr. K. C. Patel

( Chemistry )


Associate Prof.


9228172033

kalpeshkumarpatel43@gmail.com

Dr. M. K. Patel

(Biology )


Associate Prof.


7069841546

rrmsclpcpalanpur@rrmsclpc.org

Shri D. N. Patel

(Economics )


Associate Prof.


9106104083

11dnp11@gmail.com

Dr. M. R. Solanki

(Chemistry )


Associate Prof.


9925564645

mrsolanki98@gmail.com

Dr. P. S. Patel

(Chemistry )


Associate Prof.


7567620909

drpravinspatel@gmail.com

Dr. K. K. Mathur

( English )


Associate Prof.


9825197297

matkul2873@gmail.com

Shri R. D. Varsat

(Commerce )


Associate Prof.


9427086691

varsatrdrajeshkumar@gmail.com

Dr. S. H. Prajapati

(Zoology )


Associate Prof.


9904148958

shpzoo@yahoo.com

Dr. K. V. Mehta

( Chemistry )


Associate Prof.


9512405166

kiranvmehta@ymail.com

Dr. K. P. Patel

(Physics )


Associate Prof.


9825526482

kppatelugati@gmail.com

Dr. J. N. Patel

(Botany )


Associate Prof.


9825554810

jpatel1970@gmail.com

Dr. A.D. Parmar (Maths)


Adhyapak Sahayak


9979992592

anil.parmar1604@gmail.com

Dr. J.B. Mhyavanshi (Chemistry)


Adhyapak Sahayak


0

a@gmail.com

Dr. A.R. Patel (Chemistry)


Adhyapak Sahayak


0

a@gmail.com

Shri. S.C. Chaudhari (Commerce/Accountancy)


Adhyapak Sahayak


9898326169

sunilchaudhari287@gmail.com

Kum. H.B. Rathod (Commerce/Accountancy)


Adhyapak Sahayak


9913657029

hetrathod1904@gmail.com

Kum. P.D.Mesurani (Chemistry)


Adhyapak Sahayak


9979576739

mrspooja2210@gmail.com

Dr. S.J. Chaudhari (English)


Adhyapak Sahayak


9723396174

shiteel318@gmail.com

Shri. H.R. Chaudhary (Mathematics)


Assistant Professor Self-Finance Division


9106749830

haresh.chaudhary@rrmcsclpcc.ac.in

Shri. S.R. Nai (Physics)


Assistant Professor Self Finance Division


9313969094

sagar.nai@rrmcsclpcc.ac.in

Smt. A.L. Chaudhary (Chemistry)


Assistant Professor Self Finance Division


9426961554

ankita.chaudhary@rrmcsclpcc.ac.in

Shri. V.I. Parmar (English)


Assistant Professor Self Finance Division


8780699195

vijay.parmar@rrmcsclpcc.ac.in

Dr. D.P. Pandya (Botany)


Assistant Professor Self Finance Division


8320163023

dhruv.pandya@rrmcsclpcc.ac.in

Dr. H.N. Gondaliya (Botany)


Assistant Professor Self Finance Division


8200176521

haresh.gondaliya@rrmcsclpcc.ac.in

Non-Teaching

Shri V. S. Bhil


Jr. Clerk


9428676670

rrmsclpcpalanpur@rrmsclpc.org

Shri N. M. Sathwara


Lab. Asst.


9727314829

rrmsclpcpalanpur@rrmsclpc.org

Shri D. G. Kharadi


Peon


9726355263

rrmsclpcpalanpur@rrmsclpc.org

Mr. M.R. Dave


Lab Assistant (Chemistry)


9408467384

milanrdave@gmail.com